Time : 2021-07-29 14:44:54
Điểm: 10/10
The old woman is cutting the bread into slices.

Nhận xét của giáo viên :

The old woman is cutting the bread into slices.

Câu viết về cơ bản đúng ngữ pháp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề bài ra.

Tiếp tục phát huy em nhé!