Time : 2021-07-29 14:47:49
Điểm: 10/10
She was slicing the bread into thin slices.

Nhận xét của giáo viên :

She was slicing the bread into thin slices.

Câu viết về cơ bản đúng ngữ pháp, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề bài ra.

Câu viết sẽ tốt hơn nếu em sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

Tiếp tục phát huy em nhé!