Time : 2021-10-09 19:46:57
Điểm: 3/10
Dear Jimmy Lisbon,
I'm Kate - the owner of the dog you mentioned. First of all, I hope you are healthy and well prepared for the upcoming exam. You know, my hobby is spending hours playing with my dog. But I'm very sorry that my dog ​​affects your studies as well as your sleep. I will do my best to reduce the dog's barking. Please let me know when you are studying so I can take note.
And I know that you are studying for the exam right now to prepare for next week's exam because so is my brother. So this week I'm sending my dog ​​over to my cousin's house in the suburbs. I hope that this helps in some way with your studies.
Thank you for your understanding of the past few days!
Best regards,
Kate Henry

Nhận xét của giáo viên :

Dear Jimmy Lisbon,
I'm Kate - the owner of the dog you mentioned. thư gửi tới bạn nên không cần giới thiệu First of all, I hope you are healthy and well prepared for the upcoming exam. You know, my hobby is spending hours playing with my dog. But I'm very sorry that my dog ​​ affects your studies as well as your sleep. I will do my best to reduce the dog's barking. Please let me know when you are studying so I can take note.
And I know that you are studying for the exam right now to prepare for next week's exam, because so is my brother. So this week I'm sending my dog ​​over to my cousin's house in the suburbs. I hope that this helps in some way with your studies.diễn đạt lại để làm rõ ý
Thank you for your understanding of the past few days!
Best regards,
Kate Henry

Bài viết của bạn diễn đạt ý chưa được rõ ràng, cách giải quyết vấn đề chưa thuyết phục, chưa tìm hiểu nguyên nhân, mội đoạn nhỏ bạn viết là 1 hướng giải quyết khác nhau, không thống nhất.

Bạn cần viết thư tới Jimmy Lisbon với cương vị là Kate để phản hồi thư phàn nàn về tiếng cho nhà bạn sủa ảnh hưởng đến việc học và giấc ngủ của anh ấy như sau:

- Cám ơn thư phản ánh tình hình con chó nhà bạn hay sủa, ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là Jimmy Lisbon

- Xin lỗi vì việc con chó của nhà bạn đã làm ảnh hưởng đến việc học, việc ôn thi của anh ấy khi anh ấy đang theo đuổi ngành Toán học của 1 trường đại học ở trong vùng; bên cạnh đó còn làm ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của anh ấy vào ban đếm

- Khẳng định việc kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của con chó, tìm hiểu nguyên nhân vì sao nó hay sủa như vậy, làm ảnh hưởng đến người khác

- Hy vọng anh ấy thông cảm cho tình trạng của con chó và hứa sẽ cố gắng không để làm phiền đến anh ấy nữa

- Hy vọng anh ấy sẽ đạt được kết quả tốt ở ngành học mà mình đang theo đuổi