Time : 2021-10-26 20:09:53
Điểm: 5/10
Dear Jane,

I am doing well. Thank you so much. I hope that this letter finds you healthy. We are so hectic with our dreams and work so time goes by like a wind. You and I have not met since the last two-year vacation. I also miss you and our travel.

I am infinitely glad when I know that your business is going swimmingly. Since you sell handmade silver jewelry and you want to expand the market, I think that it is vastly beneficial as you create a distinctive site. By doing this, your special products such as ceramic figurines, various souvenirs, etc are more likely to be ubiquitous to many people.

Besides, an outstanding camera and studio equipment support you to have lots of beautiful and attractive pictures, which will easily grab people’s attention. To be honest, hardly had I received your letter and knew that you invited me to design a site when I were on cloud nine. In addition, you give me a salary if I help you at either end. I appreciate those things. Indeed, I really want to be your assistant. Nevertheless, as you know, I do not have so much experience and knowledge in designing work. I am afraid of not being able to create a good site for you. I am sorry to say that I cannot help you. I think you should seek a designer specialist who will make a great contribution to designing a super wonderful site for you.

Thank you so much for your offers,

Wish you have a successful business,

Yours faithfully,

Evi.

Nhận xét của giáo viên :

Dear Jane,

I am doing well. Thank you so much for caring about John and me. I hope that this letter finds you healthy well. We are so hectic with our dreams and work so time goes by like a wind chẳng liên quan đến nội dung phản hồi, ý trước và ý sau. You and I have not met you (thiếu tân ngữ) since the last two-year vacation. I also miss you and our travel.

I am infinitely glad when I know that your business is going swimmingly. Since you sell handmade silver jewelry and you want to expand the market, I think that it is vastly beneficial as you create a distinctive site diễn đạt rối: bạn có thể dùng cấu trúc In my opinion, that + S + V is beneficial ...(mệnh đề danh ngữ that S V làm chủ ngữ) . By doing this, your special products such as ceramic figurines, various souvenirs, etc are more likely to be ubiquitous to many people.

Besides, an outstanding camera and studio equipment support you to have lots of beautiful and attractive pictures, which will easily grab people’s attention. To be honest, hardly had I received your letter and knew dùng PII, chú ý tương quan khi dùng and that you invited me to design a site when I were on cloud nine. In addition, you give me a salary if I help you at either end. I appreciate those things. Indeed, I really want to be your assistant. Nevertheless, as you know, I do not have so much experience and knowledge in designing work. I am afraid of not being able to create a good site for you. I am sorry to say that I cannot help you. I think you should seek a designer specialist who will make a great contribution to designing a super wonderful site for you.  bạn phải đặt mình vào bối cảnh của thư để phản hồi: bạn là người có chuyên môn về thiết kế web chứ không phải không biết mà từ chối

Thank you so much for your offers,

Wish you (lùi thì sau wish) would have a successful business,

Yours faithfully, nên dùng văn phong informal

Evi.

Dường như bạn chưa đặt mình đúng cương vị của người viết nên nội dung có vẻ như chưa phù hợp lắm. Cố gắng đọc đề bài kĩ hơn nhé.

Bạn viết bài lan man nội dung, các ý chưa rõ ràng. Bạn cần viết thư tới tới Jane với cương vị là Evi để phản hồi thư nhờ thiết kế website bán hàng như sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Jane

- Chia sẻ 1 chút cảm xúc về thời gian 2 năm kể từ khi 2 bạn đi nghỉ cùng nhau

- Chúc mừng cô ấy đã mở cửa hàng kinh doanh trang sức bạc tự làm và đạt doanh thu rất tốt, và đang muốn mở rộng kinh doanh sang mặt hàng thủ công khác

-Nhận xét về ý tưởng thiết kế website để phục vụ kinh doanh của cô ấy: ý tưởng hay, thu hút khách và có tiềm năng

- Cám ơn cô ấy vì đã tin tưởng nhờ bạn thiết kế website và sẵn sàng giúp cô ấy thiết kế website theo yêu cầu của cô ấy:

+ Website phải để lại ấn tượng lạ, độc cho khách hàng khi trải nghiệm mua đồ lưu niệm là các mặt hàng thủ công của cửa hàng

+ Khi cập nhật hàng hóa mới thì website phải có sự tương tác, phản hồi

+ Đồng ý giúp cô ấy thiết kế website và tải ảnh có sẵn lên web

- Đề cập đến tiền công thiết kế website (như cô ấy đã đề cập): có thể thảo luận hoặc đưa ra mức giống như bạn làm cho khách khác

- Hứa sẽ cố gắng thiết kế website đáp ứng mong muốn của cô ấy

- Chúc cho việc kinh doanh của cô ấy thuận lợi và đạt doanh thu cao hơn nữa