Time : 2021-10-26 10:09:43
Điểm: 5/10
Hi Jane,

I am overjoyed to receive your email. I am good and it's been no change since we met together 2 year ago.

That's great to hear your business is going well at this hard time. I see you are true to expand the business form and the range of product. Nowadays, the internet is covered all over the world. People can use their computer or cell phone to find everything that they need. So, the setting up your website to be extremely unique is very important. I appreciate your business plan.

I thank you very much for your inviting me to create the website. As you required, my work is just uploading new photographs that are taken by you regularly. Actually, this mission is not hard, it's so interested After checking my schedule, I will free in the Tuesday and Friday afternoon. Do you see it is suitable for you? If not, please kindly let me know your plan.
I hope your sales will be going better with more clients. I look forward to hearing from you soon.

Best regards.

EviNhận xét của giáo viên :

Hi Jane,

I am overjoyed to receive your email. I am good and it's been no change không dùng tobe với danh từ, chú ý cấu trúc there tobe + N since we met together 2 year ago.

That's great to hear your business is going well at this hard time. I see you are true to expand the business form and the range of product. Nowadays, the internet is covered all over the world. People can use their computer or cell phone to find everything that they need. So, the setting up your website to be extremely unique is very important. I appreciate your business plan.

I thank you very much for your inviting believing in me and asking me to create the website. As you required, my work is just uploading new photographs that are taken by you regularly. Actually, this mission is not hard, it's so interested After checking my schedule, I will free in the Tuesday and Friday afternoon diễn đạt rối, chưa rõ ý. Do you see it is suitable for you? If not, please kindly let me know your plan.
I hope your sales will be going up better with more clients. I look forward to hearing from you soon.

Best regards,.

Evi

Điểm: 4.5

Bạn viết bài cơ bản thể hiện được nội dung chính về phản hồi đề nghị giúp đỡ thiết kế website, song cách diễn đạt của bạn chưa được tốt lắm, các ý phản hồi chưa hoàn thiện. Bạn có thể tham khảo gợi ý sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Jane

- Chia sẻ 1 chút cảm xúc về thời gian 2 năm kể từ khi 2 bạn đi nghỉ cùng nhau

- Chúc mừng cô ấy đã mở cửa hàng kinh doanh trang sức bạc tự làm và đạt doanh thu rất tốt, và đang muốn mở rộng kinh doanh sang mặt hàng thủ công khác

-Nhận xét về ý tưởng thiết kế website để phục vụ kinh doanh của cô ấy: ý tưởng hay, thu hút khách và có tiềm năng

- Cám ơn cô ấy vì đã tin tưởng nhờ bạn thiết kế website và sẵn sàng giúp cô ấy thiết kế website theo yêu cầu của cô ấy:

+ Website phải để lại ấn tượng lạ, độc cho khách hàng khi trải nghiệm mua đồ lưu niệm là các mặt hàng thủ công của cửa hàng

+ Khi cập nhật hàng hóa mới thì website phải có sự tương tác, phản hồi

+ Đồng ý giúp cô ấy thiết kế website và tải ảnh có sẵn lên web

- Đề cập đến tiền công thiết kế website (như cô ấy đã đề cập): có thể thảo luận hoặc đưa ra mức giống như bạn làm cho khách khác

- Hứa sẽ cố gắng thiết kế website đáp ứng mong muốn của cô ấy

- Chúc cho việc kinh doanh của cô ấy thuận lợi và đạt doanh thu cao hơn nữa