Time : 2021-11-25 22:19:11
Điểm: 2/10
Dear Malcolm

First I raais sincerely your kindness. But i think i can't go Hawaii with you ,because currently, the epidemic is very complicated and I need to study for the midterm exam

Them i so so sorry and I hauws if there is a next time I will arrange to go with you

Your friend

Nicola

Nhận xét của giáo viên :

Dear Malcolm,

First I raais sincerely your kindness diễn đạt chưa rõ ràng. But i think i can't go Hawaii with you ,because currently, the epidemic is very complicated and I need to study for the midterm exam

Them i so so sorry? and I hauws if there is a next time I will arrange to go with you?

Your friend,

Nicola

Bạn viết bài chưa rõ ràng về nội dung, cách diễn đạt ý chưa chính xác. Bạn cần viết thư tới Malcolm với cương vị là Nicola để phản hồi thư mời bạn đi du lịch cùng như sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Malcolm

- Cám ơn tình cảm của Malcolm nhớ đến bạn đầu tiên khi có 2 vé đi Hawaii (phản hồi 1 chút thông tin về 2 vé có được đó do tham gia 1 cuộc thi)

- Thể hiện sự hào hứng với kế hoạch đi nghỉ đó: đi nghỉ Hawaii từ ngày 15-25 tháng 12, 2021

- Giải quyết vấn đề: Có 2 hướng:

+ Đồng ý lời đề nghị đó: thể hiện sự hào hứng, thích thú, xác nhận gửi thông tin hộ chiếu, đảm bảo thời gian rảnh vào ngày 15-25. Nếu đồng ý thì phản hồi đề nghị đi mua sắm để chuẩn bị cho kì nghỉ cùng nhau

+ Từ chối: giải thích nguyên nhân thuyết phục

- Chúc kì nghỉ vui vẻ