Time : 2021-11-26 13:30:33
Điểm: 2/10
Dear Malcolm, I'd be happy to go to Hawaii with you I'll take care of everything to prepare what you just said I'll be sending my passport information shortly Malcolm. your mate, Nicola

Nhận xét của giáo viên :

Dear Malcolm,

I'd be happy to go to Hawaii with you I'll take care of everything to prepare what you just said I'll be sending my passport information shortly Malcolm. câu run-on, có nhiều ý trong câu, nên tách ý phù hợp nhé.

your mate,

Nicola

Bạn viết đúng cấu trúc thư, song không đúng nội dung, chưa rõ ràng ý diễn đạt. Bạn cần viết thư tới Malcolm với cương vị là Nicola để phản hồi thư mời bạn đi du lịch cùng như sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Malcolm

- Cám ơn tình cảm của Malcolm nhớ đến bạn đầu tiên khi có 2 vé đi Hawaii (phản hồi 1 chút thông tin về 2 vé có được đó do tham gia 1 cuộc thi)

- Thể hiện sự hào hứng với kế hoạch đi nghỉ đó: đi nghỉ Hawaii từ ngày 15-25 tháng 12, 2021

- Giải quyết vấn đề: Có 2 hướng:

+ Đồng ý lời đề nghị đó: thể hiện sự hào hứng, thích thú, xác nhận gửi thông tin hộ chiếu, đảm bảo thời gian rảnh vào ngày 15-25. Nếu đồng ý thì phản hồi đề nghị đi mua sắm để chuẩn bị cho kì nghỉ cùng nhau

+ Từ chối: giải thích nguyên nhân thuyết phục

- Chúc kì nghỉ vui vẻ