Time : 2021-11-25 16:56:53
Điểm: 2/10
Dear Malcome
Oh. Thank very much for inviting me to the hawaii, i love it so much.I will think about the calender for someday and i was congratulation for you to get a beautiful prize so we can go to hawaii, i will take photo of my passport later.
Thank you.
your mate,
Nicola.

Nhận xét của giáo viên :

Dear Malcome, chú ý chính tả
Oh. Thank you very much for inviting me to the viết hoa tên địa danh hawaii, viết hoa đại từ nhân xưng I i love it so much.I will think about the calender for someday and i was congratulation for you to get a beautiful prize diễn đạt word by word so we can go to hawaii, i will take photo of my passport later.
Thank you.
your mate,
Nicola.

Bạn viết bài so sài, viết sai chính tả, chưa vận dụng đúng quy tắc viết hoa, quan trọng hơn là chưa thể hiện được nội dung thư. Bạn cần viết thư tới Malcolm với cương vị là Nicola để phản hồi thư mời bạn đi du lịch cùng như sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Malcolm

- Cám ơn tình cảm của Malcolm nhớ đến bạn đầu tiên khi có 2 vé đi Hawaii (phản hồi 1 chút thông tin về 2 vé có được đó do tham gia 1 cuộc thi)

- Thể hiện sự hào hứng với kế hoạch đi nghỉ đó: đi nghỉ Hawaii từ ngày 15-25 tháng 12, 2021

- Giải quyết vấn đề: Có 2 hướng:

+ Đồng ý lời đề nghị đó: thể hiện sự hào hứng, thích thú, xác nhận gửi thông tin hộ chiếu, đảm bảo thời gian rảnh vào ngày 15-25. Nếu đồng ý thì phản hồi đề nghị đi mua sắm để chuẩn bị cho kì nghỉ cùng nhau

+ Từ chối: giải thích nguyên nhân thuyết phục

- Chúc kì nghỉ vui vẻ