Time : 2021-11-27 21:14:30
Điểm: 2/10
Dear Malcolm,

Thank you so muc, Malcolm! I'm very happy when read your letter. I was save money to this trip from last month. Thanks your invitation, I will prepare luggage and arrive on time. I will call you when I get there.

You mate,

Nicola

Nhận xét của giáo viên :

Dear Malcolm,

Thank you so much, Malcolm làm rõ ý, cám ơn điều gì?! I'm very happy when thiếu chủ ngữ ở mệnh đề trạng ngữ when read your letter. I was save money to this trip from last month kế hoạch kì nghỉ này chưa có từ trước. Thanks for your invitation, I will prepare luggage and arrive on time. I will call you when I get there.

You mate,

Nicola

Bạn viết bài sơ sài, thậm chí chưa đúng thông tin. Bạn cần viết thư tới Malcolm với cương vị là Nicola để phản hồi thư mời bạn đi du lịch cùng như sau:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Malcolm

- Cám ơn tình cảm của Malcolm nhớ đến bạn đầu tiên khi có 2 vé đi Hawaii (phản hồi 1 chút thông tin về 2 vé có được đó do tham gia 1 cuộc thi)

- Thể hiện sự hào hứng với kế hoạch đi nghỉ đó: đi nghỉ Hawaii từ ngày 15-25 tháng 12, 2021

- Giải quyết vấn đề: Có 2 hướng:

+ Đồng ý lời đề nghị đó: thể hiện sự hào hứng, thích thú, xác nhận gửi thông tin hộ chiếu, đảm bảo thời gian rảnh vào ngày 15-25. Nếu đồng ý thì phản hồi đề nghị đi mua sắm để chuẩn bị cho kì nghỉ cùng nhau

+ Từ chối: giải thích nguyên nhân thuyết phục

- Chúc kì nghỉ vui vẻ