Time : 2021-11-27 10:28:39
Điểm: 2/10
Dear Malcom
First of all, I congratulate you for winning this trip, you must be very happy, right?
And i also thank because you think about me frist on this trip
Of course i will go with you
Your mate ,
Nicola

Nhận xét của giáo viên :

Dear Malcom, chú ý chính tả
First of all, I congratulate you for on winning this trip, thiếu sự chuyển ý you must be very happy, right?
And i viết hoa đại từ nhân xưng I also thank because you think about me frist on this trip  cấu trúc thank sb for doing sth
Of course i will go with you
Your mate ,
Nicola

Bạn viết bài sơ sài, diễn đạt lủng củng, rối ý. Bạn cần viết thư tới Malcolm với cương vị là Nicola để phản hồi thư mời bạn đi du lịch cùng như sau:

Opening: Dear Malcolm,

Body:

- Thể hiện thái độ vui mừng khi nhận được thư của Malcolm

- Cám ơn tình cảm của Malcolm nhớ đến bạn đầu tiên khi có 2 vé đi Hawaii (phản hồi 1 chút thông tin về 2 vé có được đó do tham gia 1 cuộc thi)

- Thể hiện sự hào hứng với kế hoạch đi nghỉ đó: đi nghỉ Hawaii từ ngày 15-25 tháng 12, 2021

- Giải quyết vấn đề: Có 2 hướng:

+ Đồng ý lời đề nghị đó: thể hiện sự hào hứng, thích thú, xác nhận gửi thông tin hộ chiếu, đảm bảo thời gian rảnh vào ngày 15-25. Nếu đồng ý thì phản hồi đề nghị đi mua sắm để chuẩn bị cho kì nghỉ cùng nhau

+ Từ chối: giải thích nguyên nhân thuyết phục

- Chúc kì nghỉ vui vẻ

Closing: Yours,

Signature: Nicola