Tiếng Việt
Tiếng Anh

Mời bạn nhập text tiếng Việt cần dịch sang tiếng Anh vào ô bên dưới, rồi nhấn Enter để dịch.

Nhấn Enter để dịch
Dịch câu này
Viết câu tiếng Việt bạn muốn dịch sau đó nhấn "Enter" hoặc nút dịch câu để tra kết quả.
Hệ thống sẽ trả về kết quả, và một vài mẫu tương tự.
Bạn có thể Nhấn vào biểu tượng loa để nghe phát âm mẫu câu bạn vừa dịch.
Đóng