Thinking of you - ATC
Bài học VIP
JW Player goes here

A Touch of Class (ATC) was a pop group based in Germany, although the four members each came from different countries — Joseph "Joey" Murray from New Zealand, Livio Salvi from Italy, Sarah Egglestone from Australia and Tracey Elizabeth Packham from England.

Their first single, "Around The World (La La La La La)" was number one in Germany for six weeks in 2000. It was later a Top 40 hit in the United Kingdom and United States. Their first album was "Planet pop". Three singles were released from their second album Touch The Sky in 2003 but they were not particularly successful, and the group members decided to go their separate ways. "Thinking of you" is one of their singles.

ST

Thinking Of YouThinkin' of you, I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue, I am thinkin' of you

No matter how I try, I don't find a reason why
Believe me it's no lie
I always have you on my mind
No matter what I see, guess where I wanna be
Love is the answer I will find

Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue, I am thinkin' of you

No matter where I go
This is the only show
I'd like to be a part
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be far
'Cause I'll be with you all the time

Thinking of you
Think about you all the time

This feelin' deep inside
When you're right by my side
I'll always be with you
Believe me this is true
Whenever we apart
You're deep with in my heart
'Cause you'll be with me all the time

Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue, I am thinkin' of you

No matter where I go
This is the only show
I'd like to be a part
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be far
'Cause I'll be with you all the time (the time)

Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
All I can do is just think about you
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue, I am thinkin' of you
Thinkin' of you

Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue, I am thinkin' of you


Giải thích:

1. Thinkin' of you, I'm thinkin' of you. All I can do is just think about you: Ở đây ta có hai cấu trúc của "think" là "think of" và "think about". Trong trường hợp này ta có "think of/ about somebody" đều có nghĩa là "nghĩ về ai đó".
Xem thêm về cấu trúc của "think of" và "think about":

Về cơ bản thì "think of" thường có nghĩa là "tưởng tượng" (imagine), trong khi "think about" thường có nghĩa gần hơn với "consider" - xem xét, suy nghĩ. Vì vậy sự khác nhau giữa hai cụm này sẽ tùy thuộc vào ngữ cảnh. Ví dụ:
- Nếu nói "I am thinking of a tropical beach, please don't interrupt me." => Như vậy có nghĩa là tôi đang nghĩ tới, tưởng tượng ra hình ảnh bờ biển nhiệt đới, tôi đang mơ về nơi đó.
- Nếu nói "They are thinking about whether to agree to the sale" thì "think about" ở đây có nghĩa là đang suy nghĩ, xem xét = 'they are considering the sale.'
Tuy nhiên khi chúng ta nói về người, chúng ta thường dùng cả hai và đều có nghĩa tương tự như nhau. Vì vậy trong trường hợp câu hát trên "Thinkin' of you, I'm thinkin' of you. All I can do is just think about you" đều được dịch là "nghĩ về anh".

2. Whenever I'm blue, I am thinkin' of you: Ta có:
- "Whenever/ Wherever/ Whatever/ Whoever + S + V, mệnh đề chính" (bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ chuyện gì, bất cứ ai ...). Ví dụ: "Wherever she goes, there are crowds of people waiting to see her." (Bất kì nơi nào cô ấy đi cũng có đám đông đợi để gặp cô ấy.)
- "Blue" (adj) có hai nghĩa "màu xanh da trời" hoặc "buồn". Câu hát "whenever I'm blue" có nghĩa "Bất cứ khi nào em thấy buồn bã".
Xem thêm về các cấu trúc với "think":

- Think ahead: lên kế hoạch hoặc sự sắp xếp cho tương lai. Ví dụ: We're already thinking ahead to what will happen after the election. (Chúng tôi đang lên kế hoạch cho những gì sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử.)
- Think back: nghĩ lại những gì đã xảy ra. Ví dụ: When I think back on what I did, I feel really embarrassed. (Khi tôi nghĩ lại những gì tôi đã làm, tôi cảm thấy thật sự bối rối.)
- Think out: chuẩn bị, lên kế hoạch đầy đủ trước khi bắt đầu làm gì. Ví dụ: He obviously hadn't thought it out properly before starting. (Rõ ràng là anh ta đã không lên kế hoạch đầy đủ trước khi bắt đầu.)
- Think over: suy nghĩ kĩ trước khi quyết định điều gì. Ví dụ: I just needed a bit of time to think it over before I told him what I had decided. (Tôi đã cần một chút thời gian để suy nghĩ kĩ trước khi tôi nói với anh ta về những gì tôi quyết định.)
- Think twice: suy nghĩ chín chắn. Ví dụ: He need to think twice before doing that work. (Anh ấy cần suy nghĩ chín chắn trước khi làm công việc đó.)

3. No matter how I try, I don't find a reason why: Ta có "No matter = It doesn't matter" (Dù có), các cấu trúc với "No matter" là:
- No matter + where/ when/ what/ which/ who + S + V, main clause: Dù ở đâu/ khi nào/ cái gì/ cái nào/ ai .... Ví dụ: No matter where you are, baby I can't be far. (Cho dù anh ở đâu, anh yêu, em không thể xa anh.)
- No matter how + (Adj/ adv) + S + V, main clause: Dù ... như thế nào .... Ví dụ: No matter how long it takes, I will definitely find you. (Dù có mất bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ tìm được em.)

4. 'Cause I'll be with you all the time: 'Cause ở đây là viết tắt của từ "because" (bởi vì), ta cần phân biệt nó với động từ "cause" (gây ra)/ danh từ "cause" (nguyên nhân). Ví dụ:
- Do they know what caused the fire? (Họ có biết cái gì gây ra vụ hỏa hoạn không? - "cause" động từ)
- Unemployment is a major cause of poverty. (Thất nghiệp là nguyên nhân chính của nghèo đói. - "cause" danh từ)
- She's been broken-hearted 'cause her husband died. (Cô ấy rất đau lòng bởi chồng cô ấy đã mất. - viết tắt của "because")

Luyện tập
 • 0
 • Easy
 • 1
 • Medium
 • 2
 • Hard
Điền từ vào chỗ trống. Hãy chọn mức độ bạn muốn làm nhé!
1.

Chorus:
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
All I can do is 1 think about you
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue, I am thinkin' of you

2.

No matter how I 1, I don't find a reason why
Believe me it's no lie
I always have you on my 1
No matter what I see, guess where I wanna be
Love is the answer I will 1

(Chorus)

3.

Chorus 2:
No matter where I 1
This is the only show
I'd like to be a part
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be 1
'Cause I'll be with you all the time

Thinking of you
Think about you all the time

4.

This feelin' deep inside
When you're right by my side
I'll always be with you
Believe me this is 1
Whenever we apart
You're deep with in my heart
'Cause you'll be with me all the 1

(Chorus)

5.

(Chorus 2)

(Chorus)

Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm blue, I am thinkin' of you

1.

Chorus:
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
2 I can do is just think about you
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm 2, I am thinkin' of you

2.

No matter 2 I try, I don't find a reason why
Believe me it's no lie
I always have you on my 2
No matter what I see, guess where I wanna be
2 is the answer I will find

(Chorus)

3.

Chorus 2:
No matter 2 I go
This is the only show
I'd like to be a 2
Come on and take my heart
No matter where you are
Baby I can't be 2
'Cause I'll be 2 you all the time

Thinking of you
Think about you all the time

4.

This feelin' deep inside
When you're right by my 2
I'll always be with you
Believe me this is 2
Whenever we apart
You're deep with in my heart
'Cause you'll be with me all the time

(Chorus)

5.

(Chorus 2)

(Chorus)

Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
Whenever I'm 2, I am thinkin' of you

1.

Chorus:
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
3 I can do is just think about you
Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
3 I'm blue, I am thinkin' of you

2.

No matter how I try, I don't find a 3 why
Believe me it's no 3
I always have you on my mind
No matter what I see, 3 where I wanna be
Love is the 3 I will find

(Chorus)

3.

Chorus 2:
No 3 where I go
This is the only 3
I'd like to be a part
Come on and 3 my heart
No matter where you are
Baby I can't be 3
'Cause I'll be with you all the time

Thinking of you
Think 3 you all the time

4.

This feelin' 3 inside
When you're right by my side
I'll always be with you
Believe me this is 3
Whenever we 3
You're deep with in my heart
'Cause you'll be with me all the time

(Chorus)

5.

(Chorus 2)

(Chorus)

Thinkin' of you, I'm thinkin' of you
3 I'm blue, I am thinkin' of you

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 30-05-2017
Bài viết: 2105
• Điểm thành tích: 113
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 365
_No Comment_
Gửi lúc: 14:20:04 ngày 04-01-2022
Ngày tham gia: 30-07-2017
Bài viết: 512
• Điểm thành tích: 23
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 422
NO-_-COMMENT
Gửi lúc: 09:24:30 ngày 02-01-2022
Ngày tham gia: 09-07-2021
Bài viết: 203
• Điểm thành tích: 57
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 62
hay hay hay
Gửi lúc: 17:17:05 ngày 20-12-2021
huy123
Ngày tham gia: 18-08-2020
Bài viết: 760
• Điểm thành tích: 0
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 227
No comment -_-
Gửi lúc: 17:29:04 ngày 16-10-2021
I'm sorry . I'm so sorry . ...1414...
Ngày tham gia: 09-08-2021
Bài viết: 515
• Điểm thành tích: 234
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 163
_No Comment_
Gửi lúc: 21:34:10 ngày 15-09-2021
BE QUIET! PLEASE!
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.373.367
  Thành viên mới nhất:
  odessaqh2
  Đang trực tuyến: 344
  Đóng