Bài 4 - Short vowel /æ/ (Nguyên âm ngắn /æ/ )

Unit 4

Short vowel /æ/
(Nguyên âm ngắn/æ/)

Introduction

/æ/ is a short sound.
Open your mouth wide.
It's pronounced /æ/....../æ/.

Cat /kæt/
Bag /bæg/
Black /blæk/
Hand /hænd/
Map /mæp/

Candle /ˈkændl/
Narrow /ˈnærəʊ/
Latter /ˈlætər/
Captain /ˈkæptɪn/
Manner /ˈmænər/

Pack the bags!
/pæk ðə bæɡz/

Pat's cat is fat.
/pæts kæt ɪz fæt/
Have a snack, Jack?
/hæv ə snæk, dʒæk/

Sad is the opposite of happy.
/sæd ɪz ðɪ ˈɒpəzɪt əv ˈhæpi/

There is a man with black pants.
/ðer ɪz ə mæn wɪð blæk pænts/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
cat /cæt/ con mèo
had /hæd/ quá khứ của to have
paddle /'pædl/ sự chèo xuồng
shall /ʃæl/ sẽ
gnat /næt/ loại muỗi nhỏ, muỗi mắt
axe /æks/ cái rìu
pan /pæn/ xoong, chảo
man /mæn/ đàn ông
sad /sæd/ buồn
bag /bæg/ cái túi
Brad /bræd/ đinh nhỏ đầu
jam /dʒæm/ mứt
bad /bæd/ tồi tệ
pat /pæt/ vỗ về
perhaps /pəˈhæps/ có thể
black /blæk/ màu đen
slack /slæk/ uể oải
bang /bæŋ/ tiếng nổ
hand /hænd/ tay
Identify the vowels which are pronounced /æ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /æ/)

“a” được phát âm là /æ/ trong các trường hợp:

1. Trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm

Examples Transcription Listen Meaning
hat /hæt/ cái mũ
sad /sæd/ buồn
fat /fæt/ béo
bank /bæŋk/ ngân hàng
map /mæp/ bản đồ
fan /fæn/ cái quạt
slang /slæŋ/ tiếng lóng
tan /tæn/ rám nắng
rank /ræŋk/ hàng, cấp bậc
dam /dæm/ đập ngăn nước
thanks /θæŋks/ lời cảm tạ
thatch /θætʃ/ rạ, rơm
chasm /'kæzəm/ hang sâu

2. Khi ở trong một âm tiết được nhấn mạnh của một chữ có nhiều âm tiết và đứng trước hai phụ âm

Examples Transcription Listen Meaning
candle /'kændl/ cây nến
captain /'kæptɪn/ đại úy, thuyền trưởng
baptize /bæpˈtaɪz/ rửa tội
latter /'lætə(r)]/ người sau, muộn hơn
mallet /'mælɪt/ cái chày
narrow /ˈnærəʊ/ chật, hẹp
manner /'mænə(r)]/ cách thức, thể cách
calculate /ˈkælkjʊleɪt/ tính, tính toán
unhappy /ʌnˈhæpi/ không hạnh phúc

Chú ý: Một số từ người Anh đọc là /aː/, người Mỹ đọc là/æ/

Examples British English Listen American English Listen
ask (hỏi) /ɑːsk/ /æsk/
can't (không thể) /kɑːnt/ /kænt/
commander /kə'mɑːndə/ /kə'mændə/
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 31-08-2018
Bài viết: 1179
• Điểm thành tích: 47
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 277
- Good and quality lesson! xD :3
Gửi lúc: 11:12:14 ngày 25-07-2020
Ngày tham gia: 25-07-2017
Bài viết: 808
• Điểm thành tích: 288
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 296
Phát âm cơ bản (cũ)
Gửi lúc: 21:07:53 ngày 22-06-2020
kiet
Ngày tham gia: 27-10-2019
Bài viết: 248
• Điểm thành tích: 42
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 168
nhiều quá 2:19
Gửi lúc: 20:15:07 ngày 19-06-2020
9% của 90 x 11% của 110 = mấy việt nam vô địch
Ngày tham gia: 02-10-2017
Bài viết: 3409
• Điểm thành tích: 2697
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 645
zzzzzzzzzzzzzz
Gửi lúc: 16:08:12 ngày 22-12-2019
Ngày tham gia: 12-12-2011
Bài viết: 2212
• Điểm thành tích: 63
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 466
Green_Wind muôn năm :)
Gửi lúc: 18:51:02 ngày 21-10-2019
chao moi nguoi
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.245.949
  Thành viên mới nhất:
  giahanle20
  Đang trực tuyến: 221
  Đóng