Bài 23 - Consonant /t/ (Phụ âm /t/)

Unit 23

Consonant /t/
(Phụ âm /t/)

Introduction

/t/ is a voiceless consonant sound.
To make this sound, put your tongue just behind your top teeth
Push air forward in your mouth then quickly move your tongue away and don't use your voice
It's pronounced /t/......./t/.

Eat /iːt/
Suit /suːt/
Tea /tiː/
Tall /tɔːl/
Stamp /stæmp/

Table /ˈteɪbl/
Hotel /həʊˈtel/
Twenty /ˈtwenti/
Thailand /ˈtaɪlænd/
Complete /kəmˈpliːt/

Tom and Tim are Twins.
/tɑːm ən tim ɑːr twɪnz/

Thomas ate three hot dogs.
/ˈθɔːməs et θriː hɑːt dɔːɡz/

Teddy met them at the market.
/ˈtedi met ðəm ət ðə ˈmɑːrkɪt/

The fat cat sat down on the mat.
/ðə fæt kæt sæt daʊn ɔːn ðə mæt/

Could you tell me how to get to the train station?
/kʊd juː tel mi haʊ tə get tə ðə treɪn ˈsteɪʃn/

Examples
Examples Transcription Listen Meaning
top /tɒp/ chóp, đỉnh
ten /ten/ số mười
steak /steɪk/ miếng cá, thịt nướng
tomato /təˈmeɪtoʊ/ cà chua
tennis /ˈtenɪs/ quần vợt (thể thao)
photo /ˈfəʊtəʊ/ bức ảnh
telephone /ˈtelɪfəʊn/ điện thoại
pretty /ˈprɪti/ xinh đẹp
upstairs /ʌpˈsteəz/ trên gác
student /ˈstjuːdənt/ sinh viên
potato /pəˈteɪtəʊ/ khoai tây
toy /tɔɪ/ đồ chơi
tea /tiː/ chè, trà
tight /taɪt/ (buộc) chặt
button /ˈbʌtən/ cái nút
town /taʊn/ thị trấn
time /taɪm/ thời gian
ticket /ˈtɪkɪt/
title /ˈtaɪtļ/ nhan đề
Identify: Chỉ có phụ âm "t" được phát âm là /t/
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 25-05-2017
Bài viết: 1320
• Điểm thành tích: 161
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 349
v_ͼàɤ ßàɩ ʋɩếʈ_
Gửi lúc: 16:58:43 ngày 05-10-2021
Ngày tham gia: 17-01-2019
Bài viết: 2099
• Điểm thành tích: 200
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 372
Laws alone can not secure freedom of expression; in order that every man present his views without penalty there must be spirit of tolerance in the entire population.
Gửi lúc: 08:21:03 ngày 09-08-2021
๖²⁴ʱ℘ĐĐƙɦℴα︵❣
Ngày tham gia: 03-06-2019
Bài viết: 1931
• Điểm thành tích: 171
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 196
_No Comment_
Gửi lúc: 14:02:19 ngày 08-08-2021
Ngày tham gia: 28-07-2016
Bài viết: 7778
• Điểm thành tích: 832
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 909
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY
Gửi lúc: 08:59:40 ngày 08-08-2021
Thuy ❤
Ngày tham gia: 24-09-2016
Bài viết: 450
• Điểm thành tích: 269
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 198
meaningful
Gửi lúc: 21:01:10 ngày 05-08-2021
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 02473080123 - 02436628077 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.404.143
  Thành viên mới nhất:
  aaaaaaaaa123
  Đang trực tuyến: 370
  Đóng