Phần 1: Language
(Review 2 - Lớp 12 - Language - trang 70-71 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Vocabulary
(Từ vựng)

Hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 70 SGK tiếng Anh lớp 12 - Vocabulary - sách mới

1. Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences.
(Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.)
digital device (thiết bị kĩ thuật số)
social networking (mạng xã hội)
blog (nhật kí cá nhân trên mạng)
mass media (phương tiện truyền thông đại chúng)
instant messaging (nhắn tin nhanh)
advent (sự xuất hiện)
1.
He uses his _________ to write about his passion for science.
(Anh ấy sử dụng blog để viết về niềm đam mê khoa học của mình.)
Đáp án: blog
Giải thích: Xét về nghĩa từ 'blog' phù hợp để điền vào chỗ trống.
2.
In general, _________ sites are good for our society because they help to connect people.
(Nói chung, các trang web mạng xã hội là tốt cho xã hội của chúng ta bởi vì chúng giúp kết nối mọi người.)
Đáp án: social networking
Giải thích: Xét về nghĩa cụm từ 'social networking' phù hợp để điền vào chỗ trống.
3.
Smartphones, tablets, laptops and desktop computers are all ________.
(Điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay và máy tính để bàn là tất cả các thiết bị kỹ thuật số.)
Đáp án: digital devices
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
People rely on the ________ such as television, radio, newspapers and the Internet as the main source of information.
(Người ta dựa vào các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, báo chí và Internet làm nguồn thông tin chính.)
Đáp án: mass media
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
_________ allows people to communicate in real-time with friends and family directly from their smartphones or computers.
(Nhắn tin nhanh cho phép mọi người giao tiếp trực tiếp với bạn bè và gia đình bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính của họ với bạn bè và gia đình.)
Đáp án: Instant messaging
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
6.
With the ________ of mobile technology, people have come to expect a response immediately.
(Với sự ra đời của công nghệ di động, con người mong chờ phản hồi tức thì.)
Đáp án: advent
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.