Phần 1: Language
(Review 2 - Lớp 12 - Language - trang 70-71 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Grammar
(Ngữ pháp)

Hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 71 SGK tiếng Anh lớp 12 - Grammar - sách mới

5. Put the words in brackets in the correct tenses.
(Chia các từ trong ngoặc ở các thì đúng.)
Quang's mother:
Hi Quang. It's mum here.
(Quang ơi, mẹ đây.)
(1. clean) ________ you everything in the kitchen?
(Con đã dọn các đồ trong bếp chưa?)
Quang:
No. I'm sorry.
(Con chưa ạ. Con xin lỗi.)
I (2. not sweep) _________ the floor yet, but I (3. wash) ________ all the dishes.
(Con chưa quét sàn nhà nhưng con đã rửa hết bát đĩa rồi.)
Quang's mother:
Oh, that's good.
(Ồ, tốt lắm.)
And where's your sister?
(Em đâu rồi con?)
I (4. try) ________ to call her at least five times.
(Mẹ đã cố gắng gọi điện cho con bé ít nhất 5 lần rồi.)
Quang:
Really?
(Thật thế ạ?)
She's in her room.
(Em ấy đang trong phòng của mình ạ.)
She (5. study) _________ for her exams all morning.
(Em ấy đã học để chuẩn bị cho kì thi cả buổi sáng.)
Đáp án:
1 - Have ... cleaned
2 - haven't swept
3 - have washed
4 - have tried
5 - has been studying