Phần 2: Skills
(Review 2 - Lớp 12 - Skills - trang 72-73 SGK Tiếng Anh lớp 12 sách mới - sách thí điểm)
Listening - Maintaining cultural identity abroad
(Nghe - Duy trì bản sắc văn hóa khi ở nước ngoài)

Hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 73 SGK tiếng Anh lớp 12 - Listening - sách mới

4. Listen to a talk about how to maintain cultural identity abroad. Decide whether the following statemenets are true (T), false (F), or not given (NG).
(Nghe cuộc nói chuyện về cách duy trì bản sắc văn hóa khi ở nước ngoài. Xác định xem các câu sau là đúng (T), sai (F), hay không có thông tin (NG)
1.
Keeping in touch with your family and friends can help you to feel part of your native culture.
(Giữ liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn sẽ giúp bạn cảm thấy là một phần của văn hóa cội nguồn của bạn.)
Đáp án: T
Giải thích: Thông tin này đúng với thông tin trong bài 'Staying connected with your farily and friends helps you to feel part of your native culture.' nên đáp án là T.
2.
It is not necessary that your children talk to their cousins, aunts, and uncles.
(Con cái của bạn không cần thiết phải nói chuyện với anh em họ, cô dì và chú bác của chúng.)
Đáp án: F
Giải thích: Thông tin này không đúng với thông tin trong bài 'If you have children, you should let them talk regularly to their cousins, aunts, uncles, and grandparents too.' nên đáp án là F.
3.
The taste and smell of your favourite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past.
(Mùi vị của món ăn yêu thích của bạn từ quê hương có thể mang lại những kỉ niệm đẹp về thời thơ ấu hoặc quá khứ.)
Đáp án: T
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
4.
You should involve your kids and friends in shopping for traditional food, cooking and sharing recipes.
(Bạn nên đưa con cái hoặc bạn bè của bạn đi mua đồ ăn truyền thống, nấu và chia sẻ công thức nấu nướng.)
Đáp án: F
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
5.
It is a good idea for you to celebrate your home country's holidays abroad too.
(Cũng là một ý hay khi bạn kỉ niệm các ngày lễ của quốc gia bạn khi bạn ở nước ngoài.)
Đáp án: NG
Giải thích: Bạn phải là thành viên VIP của TiếngAnh123.Com mới được xem tiếp lời giải thích.
Audio script:
Now, I'd like to give you some advice on how to maintain your cultural identity in a new culture.
(Bây giờ, tôi muốn cung cấp cho bạn một số lời khuyên về cách duy trì bản sắc văn hoá của bạn trong một nền văn hóa mới.)
Well, first of all, I recommend that you keep in touch with people you know back home.
(Vâng, trước tiên, tôi khuyên bạn nên giữ liên lạc với những người bạn biết ở quê nhà.)
Staying connected with your family and friends helps you to feel part of your native culture.
(Kết nối với gia đình và bạn bè giúp bạn cảm thấy được tham gia vào nền văn hoá cội nguồn của bạn.)
If you have children, you should let them talk regularly to their cousins, aunts, uncles, and grandparents too.
(Nếu bạn có con thì nên cho chúng thường xuyên nói chuyện với anh em họ, cô dì chú bác và ông bà nữa.)
Today, modern technology like the Internet and instant messaging has made long-distance communication faster and more convenient than ever before.
(Ngày nay, công nghệ hiện đại như Internet và nhắn tin nhanh đã làm cho giao tiếp liên lạc ở khoảng cách cách xa nhau nhanh hơn và thuận tiện hơn bao giờ hết.)
Secondly, it's a good idea that you try to cook traditional food frequently.
(Thứ hai, đó là một ý tưởng tốt nếu bạn cố gắng nấu ăn truyền thống thường xuyên.)
The taste and smell of your favourite dishes from your home country can bring back good memories from your childhood or the past.
(Hương vị và mùi của các món ăn yêu thích của bạn từ quê nhà có thể mang lại những kỷ niệm đẹp từ thời thơ ấu của bạn hoặc quá khứ.)
You should also remember to make mealtimes special and important occasions.
(Bạn cũng nên nhớ làm cho bữa ăn trở thành những dịp đặc biệt và quan trọng.)
If you're a parent, you can involve your children in cooking.
(Nếu bạn là cha mẹ, bạn có thể để con cái của bạn tham gia vào việc nấu ăn.)
They may find the cuisine of your country of origin fascinating.
(Chúng có thể thấy ẩm thực từ đất nước cội nguồn hấp dẫn.)
Shopping for traditional food, cooking and sharing recipes can also help to connect the different generations.
(Mua sắm các món ăn truyền thống, nấu ăn và chia sẻ công thức nấu ăn cũng có thể giúp kết nối các thế hệ khác nhau.)