Unit 2 - Excuse me!Unit 2 - EXCUSE ME! (Xin Lỗi)

Vocabulary - Từ Vựng

Từ vựng Phiên âm Từ loại Nghe Dịch nghĩa
businessman /ˈbɪz.nɪs.mən/ n thương gia
holiday /ˈhɒl.ɪ.deɪ/ n kỳ nghỉ, ngày nghỉ
pardon /ˈpɑː.dən/ interj xin lỗi
please /pliːz/ interj xin, yêu cầu
sit down  /ˈsɪt.daʊn/ v ngồi xuống
sugar /ˈʃʊg.əʳ/ n đường
tea /tiː/ n trà
tourist /ˈtʊə.rɪ.zəm n du khách


Expression - Thành ngữ


Excuse me:  xin lỗi anh/chị (dùng để gây sự chú ý với ai trước khi giao tiếp với họ)
Pardon: xin lỗi, tôi chưa nghe kịp, xin vui lòng nhắc lại (lên giọng)
(I beg your) Pardon = I'm sorry : xin lỗi (xuống giọng, dùng tỏ ý hối tiếc vì mình đã phạm lỗi)
Yes, please : dạ vâng/ No, thanks : thôi, cảm ơn. (hai cụm từ này dùng trả lời khi được mời ăn hay uống cái gì)
to be from : quê ở đâu, từ đâu đến
to be on holiday : đi nghỉ mát

Listening

Mời bạn nghe đoạn hội thoại sau:


I Excuse me!
J Yes?
I Are you English?
J Pardon?
I Are you English?
J Oh, yes. Yes, we are.
I Oh, I'm English. Are you on holiday?
J No, we aren't. We're businessmen.


 

J Please, sit down…
I Thank you.

J Tea?
I Yes, please.
J Sugar?
I No, thanks.

J. Where are you from?
I. I'm from London.
J. Are you a businessman?
I. No, I'm not. I'm a tourist.
 

Grammar

Ba đại từ còn lại trong tiếng Anh

 

We (ngôi thứ 1 số nhiều, chỉ những người nói): chúng ta, chúng tôi, bọn mình, bọn tôi,...
You (ngôi thứ 2 số nhiều, chỉ những người đang giao tiếp trực tiếp với người nói): các anh, các ông, các bà, các chị, bọn bây, chúng mày, ...
They (ngôi thứ 3 số nhiều, chỉ những người hoặc vật được nói tới - không tham gia vào câu chuyện): họ, các anh ấy, các chị ấy, các bà ấy, chúng nó, bọn họ, ...

 

Personal Pronouns    
We
You
They
're
are
aren't
are not
  English.
  American.
Nghe thử
We are English.
Chúng tôi là người Anh.
We aren't English.
Chúng tôi không là người Anh.

Are
we
you
they
English?

Yes, we
you
they
are.

No,
we
you
they
aren't.
are not.

  Nghe thử  
Are they English?

Họ có phải là người Anh không?
Yes, they are.

Vâng, họ là người Anh
No, they aren't.

Không, họ không phải là người Anh


Trong tiếng Anh có 3 ngôi:

Ngôi Số ít Số nhiều
Thứ 1 (Chỉ người nói) I We
Thứ 2 (Chỉ người nghe) You You
Thứ 3  (Được người nói đề cập tới (không tham gia trực tiếp vào câu chuyện) He 
She 
 It
They

Notes (Chú ý)

     We với nghĩa "chúng tôi" chỉ bao gồm những người nói.
               E.g.  Can we go out now?
                       Yes, you can.

               We với nghĩa "chúng ta  sẽ bao gồm cả người nói lẫn người nghe.
               E.g.  Can we go out now?
                       Yes, we can. Let's go now.

Bảng chia động từ "To Be" thời hiện tại

Dạng đầy đủ Dạng viết tắt Phủ định
I am I'm I am not  (I'm not)
You are You're You are not(You aren't)
We are We're We are not(We aren't)
He is He's He is not(He isn't)
She is She's She is not(She isn't)
It is It's It is not(It isn't)
They are They're They are not(They aren't)
 
Practice - Thực hành
Summary -Tổng kết
 
we
You
They
're
are
aren't
are not
 
English.
American.
Are we
you
they

 
English?
American?
Yes, we
you
they
are.   No, we
you
they
aren't.

 


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.300.702
  Thành viên mới nhất:
  axxyzbjzakl
  Đang trực tuyến: 368