Unit 3 - What is it?
 Unit 3 - What is it?  Cái gì đây?

Trong bài này bạn sẽ được học các sử dụng What để đặt câu hỏi, mạo từ bất định aan và danh từ số ít, số nhiều và cách sử dụng đại từ chỉ định (This, That, These, Those).

Vocabulary - Từ vựng

 

Từ vựng Phiên âm Từ loại Nghe Nghĩa
apple /ˈæp.ļ/

n

quả táo

ashtray /ˈæʃ.treɪ/

n

cái gạt tàn

bed /bed/

n

cái gường

bus /bʌs/

n

xe buýt

car /kɑːʳ/

n

xe hơi

chair /tʃeəʳ/

n

cái ghế

clock /klɒk/

n

đồng hồ

cup /kʌp/

n

cái tách

door /dɔːʳ/

n

cánh cửa

egg /eg/

n

qủa trứng

fork /fɔːk/

n

cái dĩa

glass /glɑːs/

n

cái ly

handbag /ˈhænd.bæg/

n

túi xách tay (nữ)

house /haʊs/

n

căn nhà

ice-cream /aɪsˈkriːm/ n

kem, cà rem

key /kiː/ n

chìa khoá

knife /naɪf/ n

con dao

lemon /ˈlem.ən/ n

quả chanh

lorry /ˈlɒr.i/ n

xe tải

orange /ˈɒr.ɪndʒ/ n

quả cam

pen /pen/ n

cây viết mực

plate /pleɪt/ n

cái đĩa

radio /ˈreɪ.di.əʊ/ n

máy thu thanh

shelf /ʃelf/ n

cái kệ

spoon /spuːn/ n

cái muỗng

table /ˈteɪ.bļ/ n

cái bàn

taxi /ˈtæk.si/ n

xe taxi

that /ðæt/ pron

đó, kia

these /ðiːz/ pron

đây, những cái này

this /ðɪs/ pron

đây, này

those /ðəʊz/ pron

đó, những cái đó

towel /taʊəl/ n

khăn tắm

train /treɪn/ n

xe lửa

umbrella /ʌmˈbrel.ə/ n

cây dù

watch /wɒtʃ/ n

đồng hồ đeo tay

what /wɒt/ pron

cái gì

window /ˈwɪn.dəʊ/ n cửa sổ
 

Grammar - Ngữ pháp

 

  What-Question - Câu hỏi với What

What được dùng để hỏi về đồ vật.
 


What is được dùng với danh từ số ít What are được dùng với danh từ số nhiều

What + is + subject

What + are + subject

Questions -Câu hỏi Answers - Câu trả lời Questions - Câu hỏi Answers -Câu trả lời
What is it?

What is this?

What is that?

It is a pen.

This is a cup.

That is a key.

What are they?

What are these?

What are those?

They are pens.

These are cups.

Those are keys.


 
Indefinite Article
(a & an)
(Mạo từ bất định aan)

Mạo từ được đặt trước danh từ để nói về danh từ đó. Có hai loại mạo từ: Mạo từ bất định (Indefinite Article) và Mạo từ xác định (Definite Article).

Trong bài này chúng ta đề cập đến Mạo từ bất định aan. Chúng được dùng trước danh từ đếm được, số ít với nghĩa chung, hoặc có nghĩa là "một".

a được dùng trước danh từ bắt đầu bằng một phụ âm. an được dùng trước danh từ bắt đàu bằng một nguyên âm. (căn cứ vào phiên âm)
E.g. Ví dụ
a chair - (một) cái ghế
a lemon - (một) trái chanh
E.g. Ví dụ
an apple - (một) trái táo
an orange - (một) trái cam
The plural of nouns
- Số nhiều của danh từ
The plural of nouns - Số nhiều của danh từ Singular - Số ít Plural- Số nhiều
1 Qui tắc chung: Thêm s vào sau danh từ số ít. a car
a key
cars
keys
2 Thêm es vào các danh từ tận cùng bằng -ch, -s, -ss, -sh, -x, -z, -zz. a bus
a glass
a watch
buses
glasses
watches
3 Một số danh từ tận cùng bằng -f-fe : đổi -f hay fe thành v và thêm es. a knife
a shelf
knives
shelves
4 Danh từ tận cùng bằng -y : Nếu trước đó là phụ âm, thì đổi y thành i và thêm es: a strawberry
a country
a city
strawberries
countries
cities
Nhưng a key → keys (vì đứng trước ye (nguyên âm))
5 Một số trường hợp bất quy tắc: a man
a woman
a child
a foot
men
women
children
feet

Notes - Lưu ý

Sử dụng danh từ đếm được ở dạng số ít phải có "a" hoặc "an".
E.g. Ví dụ
He's a teacher. - Anh ấy là một thầy giáo 

Cách đọc "s" của danh từ số nhiều:

Phát âm là /s/ khi "s" đứng sau các âm: /p, f, θ, t, k/ Phát âm là /iz/ "s" đứng sau các âm: /s, z, , , / Phát âm là /z/ nếu trước "s" có các âm còn lại.
roofs
books
cups
plates
months
glasses
roses
watches
bushes
oranges
beds
towels
keys
taxis
doors
Lưu ý sự khác nhau giữa  chữâm.

Trong từ plate thì gồm có 5 chữ p, l, a, t e.
Từ plate được phiên âm là: / pleit / và nó có 5 âm là: p, l, e, i, t.
Nên từ plates (số nhiều của của plate) được đọc là
/pleɪts/,
Phiên âm là để miêu tả cách đọc.
 


Cách sử dụng đại từ chỉ định số ít: It, This, That.

This (đây, cái này) dùng cho 1 vật ở gần người nói.
That
(kia, đó, cái kia, cái đó) dùng cho 1 vật ở xa người nói.
It
(nó) dùng cho 1 vật mà người nói và nghe đã biết (vị trí).

E.g.*Ví dụ


Questions - Câu hỏi Answers - Câu trả lời
What is this? This is a pen.
It is a pen.
What is that? That is a pen.
It is a pen.
What is it?   It is a pen.
Is this a pen? Yes, it is.
No, it isn't.
Is that a pen?
Is it a pen?
 

 

this, that, these, those

Cách sử dụng đại từ chỉ định số nhiều: They, These, Those.

These (đây, những cái này) dùng cho những vật ở gần người nói.

Those (kia, đó, những cái kia, những cái đó) dùng cho những vật ở xa người nói.

They (chúng) dùng cho những vật mà người nói và nghe đã biết (vị trí).

E.g. Ví dụ:


Questions - Câu hỏi Answers - Câu trả lời
What are these? These are pens.
They are pens.
What are those? Those are pens.
They are pens.
What are they? They are pens. 
Are these pens? Yes, they are.
No, they aren't.
Are those  pens?
Are they pens?

 

Tại sao câu hỏi dùng this, that mà câu trả lời lại dùng it?
Tại sao câu hỏi dùng these, those mà câu trả lời lại dùng they?

Vì khi muốn nói về một vật mà người nghe chưa biết thì người nói thường dùng this (cái này) hay that (cái kia) để nói rõ vị trí.
Sau khi nghe song câu hỏi, lúc này cả hai người đều biết vị trí của vật nên câu trả lời có thể dùng it (nó). 
E.g. Ví dụ:
What is this?
It is a book.
hoặc This is a book.

Is that a book?
Yes, it is. hoặc No, it  isn't.

Cũng tương tự đối với dạng số nhiều là these, those they:

What are these? 
They are watches.
hoặc These are watches.

Are those watches?
Yes, they are. hoặc No, they aren't.

 

Practice - Phần luyện tập

Language Summary - Tổng kết

What 's
is
that?   This
That
It
's
is
a pen.
What 're
are
they? These
Those
They
're
are
pens.
Is this
that
it
a pen?   Yes, it is
No, it isn't.
Are these
those
they
pens? Yes, they are.
No, they aren't.
 

 


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.362
  Thành viên mới nhất:
  lehuy52
  Đang trực tuyến: 196
  Đóng