Unit 9 - Whose is it?
Unit 9 Whose is it? Của người nào đây?

Trong bài 4 bạn đã học về tính từ sở hữu (Possessive Adjective). Bài này chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn về sở hữu cách của danh từ (The Possessive case of a noun) để nói về sự sở hữu hoặc một mối quan hệ và cách dùng đại từ sở hữu Whose để hỏi về quyền sở hữu.

Vocabulary

 

bicycle /ˈbaɪ.sɪ.kļ/ n xe đạp
boss /bɒs/ n ông chủ, thủ trưởng, sếp
briefcase /ˈbriːf.keɪs/ n cái cặp (đựng hồ sơ)
brother /ˈbrʌð.əʳ/ n anh, em trai
cigar /sɪˈgɑːʳ/ n điếu xì gà
daughter /ˈdɔː.təʳ/ n con gái (trong gia đình)
father /ˈfɑː.ðəʳ/ n cha
film star /ˈfɪlm.stɑːʳ/ n ngôi sao điện ảnh
glasses /ˈglɑː.sɪz/ n cặp kính mắt
hat /hæt/ n cái nón
husband /ˈhʌz.bənd/ n chồng
millionaire /ˌmɪl.jəˈneəʳ/ n nhà triệu phú
mother /ˈmʌð.əʳ/ n mẹ
phew /fjuː/ interj chà (dùng để biểu diễn sự ngạc nhiên)
sister /ˈsɪs.təʳ/ n chị, em gái
son /sʌn/ n con trai (của bố hoặc mẹ)
whose /huːz/ pron của ai

 

People's names

 
Last name
First name
Female Male
Greenwood Gloria David
Fletcher Hazel Dick
King Jane Mark
Newman Sally Richard
  Sue Robert
Victoria William

Listening

Mời bạn nghe đoạn hội thoại sau:


 

 

 

 

 

 

 

Richard: Hello, Jane.
Jane:  Hello, Richard.
Richard :Phew! What's this?
Jane: It's a Cadillac.
Richard :Hmm. Is it your car?
Jane :Well, no... no, it isn't.
Richard :Whose car is it?
Jane :It's Mr. Orson's car.
Richard :Mr. Orson ? Who's he?
Jane :He's my boss. He's a millionaire!

Grammar

The possessive case of a noun

Ngoài cách dùng tính từ sở hữu (my, your, our, their, his, her, its) để chỉ sự sở hữu ta có thể dùng the possessive case of a noun (sở hữu cách của danh từ) để nói về sự sở hữu hoặc một mối quan hệ chặt chẽ, thân thiết của ai đó, cái gì đó.

Formation Cấu tạo

Noun 1 + 's + Noun 2

Noun 1 chỉ chủ sở hữu (có thể là danh từ riêng họặc chung)

Noun 2  chỉ người hoặc vật thuộc về Noun 1

E.g.
Allan's car xe hơi của Allan (chỉ sự sở hữu)
my sister's house nhà của chị/em gái tôi. (chỉ sự sở hữu)
Tom's friends bạn bè của Tom (chỉ mối quan hệ)
the cup's handle quai của cái chén (chỉ mối quan hệ)

Chú ý một số dạng cấu tạo đặc biệt của The possessive case of a noun.
1. Nếu danh từ là chủ sở hữu dạng số ít tận cùng là chữ -s, ta có 2 cách sau:
- Thêm 's vào sau danh từ là chủ sở hữu.
E.g. Thomas's house nhà của Thomas
- Chỉ thêm dấu phảy lửng ( ' ) vào sau danh từ là chủ sở hữu.
E.g. Thomas' house. nhà của Thomas.
2. Nếu danh từ là chủ sở hữu ở dạng số nhiều mà tận cùng là -s thì ta chỉ cần thêm dấu phẩy lửng vào sau danh từ đó.
E.g. the teachers' book sách của giáo viên
my sons' bicycles những chiếc xe đạp của các con trai tôi

3. Nếu danh từ là chủ sở hữu dạng số nhiều tận cùng là các chữ khác không phải là -s, ta thêm 's vào sau danh từ đó.
E.g. The children's birthday. Sinh nhật của bọn trẻ.

Nếu danh từ chủ sở hữu là danh từ ghép, ta thêm 's vào từ cuối.
E.g. my father-in-law's house. nhà của bố vợ tôi.


4. Nếu danh từ chỉ sở hữu của là chung của nhiều người, ta chỉ thêm 's vào danh từ sở hữu cuối.
John and Paul's book. quyển sách của John và Paul.(hai người sở hữu chung 1 cuốn sách)

5. Nếu danh từ sở hữu là của riêng từng người, ta thêm 's vào sau các danh từ sở hữu.
John's book and Paul's book. quyển sách của Paul và quyển sách của John.(mỗi người sở hữu riêng 1 cuốn sách)

Whose ...?

Đại từ sở hữu Whose (của ai) được sử dụng để hỏi xem ai sở hữu cái gì hoặc chịu trách nhiệm về cái gì?

Formation Cấu trúc
Có 3 cấu trúc để đặt câu hỏi với Whose
1 Whose + noun + be + pronoun?

E.g. Ví dụ

QUESTIONS Câu hỏi

ANSWERS Câu trả lời

Whose

noun  be subject?

Subject

be noun
Whose car is it? It is Mr. Orson's car.
bicycle Richard's bicycle.
skirt Jane's skirt.
shoes are they? They are Richard's shoes.
jeans Richard's jeans.
glasses Jane's glasses.

2 Whose + be + noun?
E.g. Ví dụ

3 Whose + be + pronoun? (Dùng khi cả người nói và người nghe đều biết đều biết về vật đang hỏi)
E.g. Ví dụ

QUESTIONS Câu hỏi

ANSWERS Câu trả lời

Whose

be pronoun?

Subject

be

noun

Whose is it?
this?

that?
It is Mr. Orson's car.
Mr. Orson's bicycle.
Jane's skirt.
are they?
these?

those?
They are Richard's shoes.
Richard's jeans.
Jane's glasses.

Note Chú ý:
1 Cách chia to be với danh từ và đại từ dạng số ít và số nhiều
2 Thực tế trong giao tiếp người Anh hay nói ngắn ngọn nên thay vì trả lời "It's Mr. Orson's car." hay "They are Richard's shoes." họ nói:
"It's Mr. Orson's." và "They're Richard's."

Practice

Language Summary

Whose car is it?   It 's
is
John's.
John's car.
shoes are they? They 're
are
Mr. Smith's.
Mr. Smith's shoes.

 

 


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.362
  Thành viên mới nhất:
  Ramonusand
  Đang trực tuyến: 549

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng