Unit 13: Elton Kasha
Unit 13: ELTON KASHA

Trong bài này, chúng ta học cách hỏi với What make...? và cách trả lời cho câu hỏi này. Chúng ta sẽ gặp lại cấu trúc There be đã học ở bài 6, Descriptive Adjective học ở bài 5 và Possessive Case ở bài 9.

Vocabulary

aeroplane /ˈeə.rə.pleɪn/ n máy bay
cabinet /ˈkæb.ɪ.nət/ n hộp đựng rượu (trong xe)
cassette player /kəˈset.pleɪ.əʳ/ n máy cát xét
cocktail /ˈkɒk.teɪl/ n rượu cốc tai
comfortable /ˈkʌmp.fə.tə.bļ/ adj tiện nghi, thoải mái
electric window /ɪˈlek.trɪk.wɪn.dəʊ/ n cửa kính tự động (của xe hơi)
engine /ˈen.dʒɪn/ n động cơ
famous /ˈfeɪ.məs/ adj nổi tiếng
fast /fɑːst/ adj nhanh
perfume /ˈpɜː.fjuːm/ n nước hoa
garden /ˈgɑː.dən/ n vườn
happy /ˈhæp.i/ adj vui vẻ, hạnh phúc
lighter /ˈlaɪ.təʳ/ n cái bật lửa
make /meɪk/ n nhãn hiệu
pop star /ˈpɒp.stɑːʳ/ n ngôi sao nhạc pop
slow /sləʊ/ adj chậm
steering wheel /ˈstɪərɪŋ.wiːl/ n bánh lái
stereo /ˈster.i.əʊ/ n âm thanh nổi
swimming pool /ˈswɪm.ɪŋ.puːl/ n bể bơi
uncomfortable /ʌnˈkʌmf.tə.bļ/ adj không tiện nghi, bất tiện
vermouth /vəˈmuːθ/ n rượu véc mút (của Ý)
watch /wɒtʃ/ n đồng hồ
wheel /wiːl/ n bánh xe

Proper names

Of people Of cars Of other things

Elton Kash
Willson

Fiat  
Lincoln Continental
Mercedes
Mini
Rolls Royce

Boeing 747 (aeroplane)
Channel (perfume)
Citizen (watch)
Kodak (camera)
Pentax (camera)
Philips (television)
Sekonda (watch)
Sony (television)
Parkers (pen)

Listening

Mời bạn nghe audio sau:


Look at this man.
He's Elton Kash.
He's a pop star.
He's very rich and famous.
Look at his house.
It's large and expensive, and there's a swimming-pool in the garden.
There are ten bedrooms in the house.
Elton's car's American.
It's a 1978 Lincoln Continental.
It's fast and comfortable.
In his car there's a radio, a stereo cassette-player, a cocktail cabinet, a cigar lighter and electric windows.
But Elton isn't happy... he'd like a Rolls-Royce.

Look at this man.

Look at this man.
He's Mr. Wilson.
He's a teacher.
's very poor and he isn't famous.
Look at his house.
It's small and cheap and there isn't a garden.
There are only two bedrooms in the house.
Mr. Wilson's car's English.
It's a 1959 Mini.
It's slow and uncomfortable.
In his car there isn't a radio or a cassette player... there's an engine, a steering wheel, and there are four wheels and two doors.
Mr. Wilson isn't happy... he'd like a new Mini.

Grammar

What make + be + subject?

Chúng ta sử dụng What make is subject?... nhãn hiệu gì? để hỏi nhãn hiệu của danh từ số ít hoặc danh từ không đếm được. Để trả lời ta dùng It is + make title.tên nhãn hiệu Ví du:

Questions Answers
What
make is
subject It is make title
What make is

 
it? Nó nhãn hiệu gì?
the car? Chiếc xe hơi đó nhãn hiệu gì?
this pen? Cái bút này nhãn hiệu gì?
that perfume? Nước hoa đó nhãn hiệu gì?
It is a Rado watch. Nó là một chiếc đồng hồ Rado.
Rolls-Royce. Nó hiệu Rolls-Royce.
a Parker. Nó là một chiếc (bút) hiệu Parker.
Chanel. Nó hiệu Chanel.

What make are subject? ...nhãn hiệu gì? dùng cho danh từ số nhiều. Để trả lời ta dùng They are + make title.tên nhãn hiệuVí dụ:

Questions Answers
What make are subject They are make title

What make are
 
they? Chúng nhãn hiệu gì?
the cars? Những chiếc xe đó nhãn hiệu gì?
these pens? Những chiếc bút này nhãn hiệu gì?
those cameras? Những chiếc máy ảnh kia nhãn hiệu gì?
They are Rado watches. Chúng là những chiếc (đồng hồ) Rado.
Rolls-Royce. Chúng hiệu Rolls-Royce.
Parkers. Chúng hiệu Parker.
Kodak and Pentax. Chúng hiệu Kodak và Pentax.

Practice

Language Summary


What make
 
is it?
your car?
It's a Datsun.
are they?
your pens?
They're Parkers.

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.302.362
  Thành viên mới nhất:
  cymzwghgjqf
  Đang trực tuyến: 376

  Chúc mừng 5 thành viên VIP mới nhất:

  Đóng