Chương trình Tiếng Anh lớp 1 của TiếngAnh123.com được xây dựng với các video bài giảng hấp dẫn do giáo viên người Mỹ thực hiện. Chương trình gồm 20 bài học (Unit) với những chủ điểm gần gũi với đời sống hàng ngày. Mỗi bài học có các video học về Chữ cái & âm và âm (Letters & Phonics và Phonics), Chữ số (Numbers), Từ vựng (Words), Mẫu câu (Sentences) và phần trò chơi luyện tập (Games) giúp các bé đánh giá khả năng tiếp thu bài học của mình. Chương trình phù hợp với các bé học sinh lớp 1, lớp 2 mới bắt đầu làm quen với tiếng Anh.
Lưu ý: 3 dấu sao trên mỗi Unit tượng trưng cho mức độ hoàn thành bài tập của học sinh.
1 đến 25%
26 đến 40%
41 đến 55%
56 đến 70%
71 đến 90%
91 đến 100%
1
Hello
Xin chào
0/550
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
2
Family
Gia đình
0/650
3
Face
Khuôn mặt
0/670
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
4
Body
Cơ thể
0/640
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Review 1
Ôn tập
0/520
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
5
Colors
Màu sắc
0/790
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
6
Shapes
Hình khối
0/600
7
Appearance
Ngoại hình
0/690
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Sentences
Mẫu câu
8
Clothes
Quần áo
0/810
Review 2
Ôn tập
0/450
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
9
School things
Đồ dùng học tập
0/700
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Sentences
Mẫu câu
10
Classroom
Lớp học
0/600
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
11
Toys
Đồ chơi
0/870
Letters & Phonics
Chữ cái và âm
Numbers
Chữ số
Review 3
Ôn tập
0/440
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
13
Food
Thức ăn
0/700
14
Mealtime
Giờ ăn
0/600
15
Activities
Các hoạt động
0/1010
Review 4
Ôn tập
0/510
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
17
Places
Nơi chốn
0/870
18
Farm
Nông trại
0/770
20
Weather
Thời tiết
0/850
Review 5
Ôn tập
0/550
Phần này sẽ giúp các em thực hành lại những kiến thức đã được học sau 4 bài học trước.
vào làm bài
Đóng