Vocabulary


Bài học VIP

Vocabulary

 

 


Word Transcript Class Audio Meaning Example
At stake

/ət steɪk/

n Bị đe dọa

Thousands of lives will be at stake if emergency aid does not arrive in the city soon.

Biodiversity

/ˌbaɪəʊ da ɪˈvɜːsɪti

n Đa dạng sinh học A new National Biological Survey will protect species habitat and biodiversity.
Carnivore /ˈkɑːnɪvɔːr / n Động vật ăn thịt

Lions and tigers are carnivores.

Dolphin /ˈdɒlfɪn/ n Cá heo

Among sea animals, I like dolphins the most.

Entrapment /ɪnˈtræpmənt/ n Sự đánh bẫy, mắc bẫy

Sperm whale populations are at risk due to hunting and their accidental entrapment in fishing nets.

Gestation /dʒesˈteɪʃən/ n
Sự thai nghén

The gestation period of rats is 21 days

Gulf /gʌlf/ n Vịnh, vùng vịnh

The gulf of Tonkin is in the South China Sea.

Herbicide /ˈhɜːbɪsaɪd/ n Thuốc diệt cỏ

Herbicides are widely used in agriculture to kill unwanted plants.

Jellyfish /ˈdʒelifɪʃ/ n Con sứa

The jellyfish is a sea animal with a soft oval almost transparent body.

Krill /krɪl/ n

Con tôm (rất nhỏ, sống ở vùng biển quanh Nam Cực), nhuyễn thể

Krill are very small animals with a hard outer shell which live in the sea and are eaten in large numbers by some types of whale.

Offspring /ˈɒfsprɪŋ/ n Con cái, con đẻ

In the case of the guinea pig, the number of offspring varies between two and five.

Organism /ˈɔːgənɪzəm/ n sinh vật cá thể

Amoebae and bacteria are single-celled organisms.

Reveal /rɪˈviːl/ v Tiết lộ

He was jailed for revealing secrets to the Russians.

Seal /siːl/ n Con hải cẩu

Now, we can see many seals at some aquariums.

Shark /ʃɑːk/ n Cá mập

The movie 'Jaws' is about a man-eating shark.

Sperm whale /spɜːm weɪl/ n Cá nhà táng

The sperm whale is a large whale with a very large long head.

Starfish /ˈstɑːrfɪʃ/ n Con sao biển

The starfish is a beautiful fish.

Submarine /ˌsʌbməˈriːn/ n Tàu ngầm

They have sent a submarine to investigate the seabed.

Turtle /ˈtɜːtl/ n Rùa biển

The turtle is an animal which lives in or near water and has a thick shell covering its body.

Whale /weɪl/ n Cá voi

The whale is a very large sea mammal that breathes air through a hole on the top of its head.

Bài tập luyện tập
Bạn hãy kích vào loa để nghe từ cần sắp xếp. Bên dưới là các chữ cái tạo lên từ đó - Hãy sắp xếp sao cho đúng thứ tự. Kích vào HINT (Gợi ý) để có được sự giúp đỡ, REDO (Làm lại) để làm lại từ đầu, CHECK (Kiểm tra) để kiểm tra xem mình làm có đúng không.

Vocabulary quiz


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.265.138
  Thành viên mới nhất:
  buivankhiem316984c9
  Đang trực tuyến: 229
  Đóng