Reading


Bài học VIP

Reading

Summer holidays

Read the passage and do the task that follows/do the tasks that follow

The whale is the largest animal in the world. Since the whale is shaped like fish, why is it still considered a mammal? The fact is that the whale did live on the land a very long time ago. However, during its thousand of years of living in water, the whale gradually become structured like a fish. Thus, the whale has adapted to marine life. Nevertheless, though the whale resembles the fish externally, it still has the characteristics of a mammal.

One important difference between the whale and a fish is that the baby whale is born alive. It is not hatched from an egg. Furthermore, the baby is fed on its mother's milk just like other mammals.

Unlike other sea creatures, the whale is a warm blooded animal. It keeps itself warm in the cold water with a layer of blubber. "Blubber" is a layer of oily tissues that protects the internal organs and retains heat.

Task:


Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.265.138
  Thành viên mới nhất:
  donthangbanthancuatao6203
  Đang trực tuyến: 377
  Đóng