Grammar

Grammar Unit 2
Video
Practice
Grammar Quiz
Introduction

Unit 2 - Grammar

Modal Verbs


TiếngAnh123.com

Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
200
Grammar Quiz
Question 1 of 40\ Matching

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

He is very fit for his age. He ...... run really fast.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

We ...... go to that concert if the tickets didn’t sell out.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

You should ...... go out when you want to.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

...... come to the party on this Saturday night?

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

I ....... play tennis really well a few years ago, but not anymore.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

Kerry’s rather late. She ...... the train.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

Traveller’s cheques ...... at most banks.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

They’re not answering the phone, so they ...... out.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

Don’t phone her now. It ....... the middle of the night in Australia.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

They ....... house yet. I saw them in town this morning.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

I haven’t seen her this week. I think she ... her parents but I’m not sure.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

The encyclopedias ....... on the second floor of the library.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

I ....... to visit you this weekend. I’ll give you a ring to let you know.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

She was with a man I didn’t recognize. It ....... her brother because he looked a bit like her.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

They’ve just rung the bell, so the children ....... of the classrooms in a minute.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

That looks like Jack, but it ..... him. He went to live in Australia last year.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

I ...... the sports club in the summer, but I haven’t decided yet.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

I’ve got a stomachache this morning. I ....... too much last night.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

“Do you think Josephine will be at home now?” “No, she won’t. She ..... a swim. She always does at this time in the morning.”

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

It ........ The ground’s completely dry.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

We ...... leave at 11 o’clock last night because the last bus went at 11.20.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

I don’t think you ...... offer to help him. You’ve got enough work to do yourself.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

They don’t ....... pay to stay in a hotel. They can stay with us.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

You ....... come round for dinner one evening. We haven’t had a good talk for a long time.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

We ..... run all the way to the station because we were late for the train.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

It’s your fault that you’re so tired. You ....... have gone to bed late.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

Why do the prisoners ....... be locked in their cells all day?

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

Hurry up. You ...... be having a bath now. The taxi’s coming in twenty minutes.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

You ........ tell him what happened. He would never forgive us.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

You ...... go to that new French restaurant in town. It’s the best restaurant I’ve ever been to.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

You ...... have been working when I came into the room, not talking.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

The wedding’s been cancelled, so I ....... have bought that new suit. It was a waste of money.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

Please don’t say any more. I already know the truth so you ...... lie to me.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

The workers ....... wear a uniform at all times when they are at work.

Complete the sentence with the correct form of can, could or correct form of be able to:

Employees ....... follow the safety regulations.

Match the sentences on the right column with their functions on the left one:

1
An offer
2
A permission
3
A suggestion
Shall we go out for a meal tonight?
I'll get the carpet washed, shall I?
Can I borrow your screwdriver, please?

Match the sentences on the right column with their functions on the left one:

1
An offer
2
A permission
3
A suggestion
You can use the phone if you want to.
Shall we go out for a picnic this afternoon?
Shall I keep the door open for you?

Match the sentences on the right column with their functions on the left one:

1
A permission
2
An invitation
3
A request
Would you like to come round tomorrow?
Would you mind turning on the air conditioner?
You can go out, but you must be back before it gets dark.

Match the sentences on the right column with their functions on the left one:

1
A permission
2
An offer
3
A request
Shall I answer the phone?
You can work outside today, but you mustn't talk too much.
Could I make an appointment to see Ms. Brown, please?

Match the sentences on the right column with their functions on the left one:

1
A permission
2
An offer
3
A request
Could you hand me the pliers, please?
May I take you suitcase?
Do you think I could leave my tool box here?
Your result
Tổng số câu hỏi
40
Điểm tối đa
400
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
200
Điểm của bạn
Thời gian làm
400
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 26-07-2021
Bài viết: 765
• Điểm thành tích: 95
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 336
_NO COMMENT_
Gửi lúc: 08:20:31 ngày 09-06-2022
꧂ʚ๖ۣۜ✼ -V-a-l-e-r-i-e- ✾ ~♫ ♪ ~ ✿ ✼ ✿ ~ ♫ ♪
Ngày tham gia: 05-01-2021
Bài viết: 802
• Điểm thành tích: 208
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 477
no comment.
Gửi lúc: 12:33:40 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?
Ngày tham gia: 08-05-2021
Bài viết: 9
• Điểm thành tích: 76
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 142
_No comment
Gửi lúc: 21:19:32 ngày 23-05-2022
Ngày tham gia: 13-06-2021
Bài viết: 275
• Điểm thành tích: 130
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 300
_No comment_
Gửi lúc: 19:28:19 ngày 16-05-2022
Ngày tham gia: 12-07-2021
Bài viết: 984
• Điểm thành tích: 21
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 250
_иσ ¢σммєит_
Gửi lúc: 21:29:41 ngày 24-03-2022
✰๖ۣۜJυʂт๖ۣۜCɦĭℓℓ#⁷³⁶³✰
Đóng