Grammar

Grammar Unit 3
Video
Practice
Grammar Quiz
Introduction

UNIT 3 - GRAMMAR

Prepositions of time

 

TiếngAnh123.com

Tổng số câu hỏi
50
Điểm tối đa
500
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
250
Grammar Quiz
Question 1 of 50\ Matching

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
at
2
on
3
in
days of the week
time of day
parts of the day

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
at
2
on
3
in
dates
celebrations
seasons

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
after
2
before
3
within
earlier than sth
later than sth
during a period of time

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
since
2
for
3
between
time that separates two points
point of time
period of time

Match the use on the right with the suitable preposition on the left:

1
until/ till
2
up to
3
during
not more than a special time
no later than a special time
through the whole of a period of time

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the correct answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best answer to fill in the blank:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition(s) to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Click the best preposition to complete the passage below:

Your result
Tổng số câu hỏi
50
Điểm tối đa
500
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
250
Điểm của bạn
Thời gian làm
500
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
• Điểm thành tích: 9
• Sổ học bạ: Học sinh triển vọng
• Điểm học bạ: 279
_no comment
Gửi lúc: 15:28:17 ngày 27-07-2021
♥♥♥♥♥...
Ngày tham gia: 12-03-2020
Bài viết: 272
• Điểm thành tích: 38
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 120
Hihhihi hihio
Gửi lúc: 18:28:16 ngày 16-07-2021
kose mi
Ngày tham gia: 03-05-2021
Bài viết: 30
• Điểm thành tích: 11
• Sổ học bạ: Chăm học
• Điểm học bạ: 70
Tưởng ko khó mà khó ko tưởng ToT
Gửi lúc: 10:01:35 ngày 16-07-2021
Accept what is, let go of what was, and have faith in what will be.
Ngày tham gia: 14-04-2021
Bài viết: 1155
• Điểm thành tích: 345
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 99
cày bài viết
Gửi lúc: 09:08:33 ngày 13-07-2021
Ngày tham gia: 02-07-2019
Bài viết: 2408
• Điểm thành tích: 43
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 353
_No comment_
Gửi lúc: 20:20:33 ngày 11-07-2021
๖ۣۜMinz⁀ᶜᵘᵗᵉღ
Đóng