Grammar

Grammar Unit 4
Video - Bài giảng
Practice - Bài luyện tập
Grammar Quiz
Introduction

UNIT 4 - GRAMMAR

Prepositions of Place and Direction


TiếngAnh123.com

Tổng số câu hỏi
45
Điểm tối đa
450
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu tối thiểu
225
Grammar Quiz
Question 1 of 45\ Multiple Choice

Look at the map, then choose the best preposition to fill in the blank.

The music store is  _______ Tran Duy Hung Street and Lang Avenue.

on the corner of
in front of
next to

Look at the map, then choose the best preposition to fill in the blank.

The hospital is  _______ the pet shop.

opposite
between
behind

Look at the map, then choose the best preposition to fill in the blank.

The toy store is  ________ the music store and the restaurant.

in front of
between
on the corner of

Look at the map, then choose the best preposition to fill in the blank.

The supermarket is _______ the restaurant.

beside
next to
opposite

Look at the map, then choose the best preposition to fill in the blank.

The fast food restaurant is  ________ Le Van Luong Street.

on
on the corner of
next to

Look at the map, then choose the best preposition to fill in the blank.

The bank is on Tran Duy Hung Street _______ the flower shop.

in front of
behind
opposite

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition(s) to complete the gap.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best preposition of place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Click the best prepositions of time or place.

Your result
Tổng số câu hỏi
45
Điểm tối đa
450
Tỷ lệ cần đạt
50%
Điểm yêu cầu
225
Điểm của bạn
Thời gian làm
450
 
Quảng cáo

Tư vấn và đặt mua thẻ qua điện thoại : 0473053868 (8h-21h)

Luyện thi 123 - Học thú vị - Thi hiệu quả
ĐĂNG PHẢN HỒI CỦA BẠN CHO BÀI HỌC NÀY

Chú ý: Nội dung gửi không nên copy từ Office word

Chèn biểu tượng cảm xúc
Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này
CÁC Ý KIẾN BÌNH LUẬN - PHẢN HỒI VỀ BÀI HỌC NÀY
Đăng bởi thành viên Xếp theo
Ngày tham gia: 05-01-2021
Bài viết: 802
• Điểm thành tích: 208
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 467
Tá-Dã Vạn-Thứ-Lang
Gửi lúc: 13:29:30 ngày 01-06-2022
- #t.rngrs | Em sẽ chẳng cô đơn đâu, nên đừng cho làm bản thâ mất đi sự năng động, vui vẻ, vô tư. Bởi vậy sẽ làm bản thân em mất đi tất cả, bị chìm xuống bóng tối và mất đi ý thức và đánh mất bản thân sẽ dẫn em đi đến vào những nơi 'tội phạm'. Bản thân em đã làm đúng và không làm sai nên đừng để bản thân nhận hết tất cả lỗi đó - Tôi sẽ ở cạnh em 24/7 nếu em muốn. Vậy nên đừng buồn, nhé !?
Ngày tham gia: 31-10-2021
Bài viết: 5
• Điểm thành tích: 55
• Sổ học bạ: Hăng say phát biểu
• Điểm học bạ: 98
Gửi lúc: 22:05:17 ngày 22-04-2022
wee:)
Ngày tham gia: 10-01-2016
Bài viết: 703
• Điểm thành tích: 84
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 555
_No comment_
Gửi lúc: 07:35:27 ngày 20-02-2022
•❅──────✧❅*✧・゚ ᴍɪɴʜ ᴛʜư *✧・゚:•❅──────✧❅
Ngày tham gia: 12-01-2011
Bài viết: 254
• Điểm thành tích: 51
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 551
Passed! Some parts I haven't got yet.
Gửi lúc: 11:52:46 ngày 15-02-2022
cần cù bù thông minh
Ngày tham gia: 28-02-2018
Bài viết: 406
• Điểm thành tích: 18
• Sổ học bạ: Học sinh ưu tú
• Điểm học bạ: 417
_No Comment_
Gửi lúc: 08:48:29 ngày 02-12-2021
﹏N͟͟͟͟O͟͟͟͟W͟͟✔OR͟͟͟͟✔NE͟͟͟͟V͟͟ER﹏
Đóng