Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Học viết thư phản hồi - Đề 507

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Sir or Madam,

I am writing to raise my concern about the meal we had at your restaurant last week. I visited your eatery last Sunday to enjoy dinner with my family. I heard about your restaurant on the radio and thought to give it a try. But the meal experience was disappointing.

When we entered your restaurant, we saw a special menu written on a board and one of the items was fried rice with fish curry. We decided to try it, which we later regretted deeply. When we were served the dish, we found chilli powder on the surface of the fish. After we inquired about it, one of your attendants told that they keep it off one hour after marinating with chilli powder with some other ingredients. Even though we felt terrible about it, we continued our meal. The dish tasted mediocre, not up to our expectations at all. Unfortunately, my son started feeling bad after we reached home and he disgorged twice.

I had a high expectation from your restaurant but got equally frustrated. I would really appreciate it if you could take proper action about this inconvenience that we had due to the food we ate at your restaurant. Please instruct your chefs to follow proper hygienic manner and if they do not know how to prepare such kind of food, please do not offer it to customers.

Yours faithfully,

Lettisha James

Direction: As if you are the manager of the restaurant, read the letter and give a suitable response.

Thời gian còn lại 0 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Bảng xếp hạng
Thang điểm tối đa : 10
XH Tên - thời gian gửi bài Điểm
1
22:45:02 24-07-2021

Xem bài gửi
7
2
23:25:39 27-07-2021

Xem bài gửi
7
3
17:07:35 23-07-2021

Xem bài gửi
6
5
23:47:19 27-07-2021

Xem bài gửi
6
6
00:04:39 25-07-2021

Xem bài gửi
5
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
HỎI ĐÁP NHANH
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.
Chỉ thành viên VIP mới được gửi câu hỏi ở mục này. Nếu nói bậy bạn sẽ bị xóa nick.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  THỐNG KÊ
  Tổng số thành viên: 3.325.693
  Thành viên mới nhất:
  Derekonell
  Đang trực tuyến: 520
  Đóng