Giới thiệu: Ở hình thức viết thư này bạn cần viết một bức thư phản hồi tới địa chỉ email mà bạn sẽ đọc. Nội dung bức thư bạn cần viết sẽ được gợi ý trong phần hướng dẫn.

Đề bài: Đề 454- Học viết thư phản hồi

Note: You need to write a response to an e-mail that you will read. What your response needs to include is in the directions so make sure you also read the directions carefully.

 
Dear Bella,

Hope you are doing fine and enjoying the season. I am so happy that you asked me to babysit Anna for you. She is such an adorable child and I love spending time with her. I would be happy to babysit her for you but due to my exam at the university the next Monday, I am afraid I cannot spare time on Saturday. However, I will be free the next week and would be happy to look after her if you want.

I will be horribly busy studying this whole week and during the weekends as I have an important exam next Monday. My term final result will depend on this exam and I have to dedicate my time to prepare for it. I hope you understand that I cannot spare time before my exam even after I wish I could. However, I will be free the next weekend and would like to babysit for you in case you go out then.

As I remember, I charged you 20 dollars an hour last time and the charge would be the same this time as well. In case you need my service for more than 8 hours a day, you should inform me beforehand.

With lots of love.

Yours truly,

Emma

Direction: As if you are Bella, read the letter and give a suitable response.

Thời gian còn lại 5 ngày. Sau thời gian này bài gửi của bạn sẽ không được chấm điểm.
Gửi bài dự thi
Bạn hãy điền nội dung bài dự thi của bạn vào ô bên dưới rồi nhấn nút "Gửi bài".
Bạn phải là thành viên mới có thể gửi được bài học này.
 
 
Nội quy gửi bài
Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Tổng đài hỗ trợ trực tuyến
Tel: 024 73 080 123 (8h30-21h)
Mời các bạn click vào đây để tham gia thi đấu tiếng Anh trực tiếp - và click vào đây để tham gia luyện nói qua video chat - 2 tính năng đầy hứng thú và kịch tính mới ra mắt của Tiếng Anh 123.

Giúp bạn giải bài tập các môn

  Video Chat www.abckid.vn Tải tài liệu Tiếng Anh hay miễn phí
  Tổng số thành viên: 3.210.429
  Thành viên mới nhất:
  dvuvxgonxkn
  Đang trực tuyến: 602
  Đóng